Bu belge WNLServers.Com tarafından, verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır.Firmamızdan hizmet alan herkes bu maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.

1: Taraflar
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan WNLServers.Com ile yeni müşteri kaydı oluşturan kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında WNLServers.Com'ye ait olan http://www.wnlservers.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2: Konusu
2.1: İş bu sözleşme Müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri,siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında WNLServers.Com'ye ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir.Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2: Üyelik bilgileri Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir.Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından Müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3: Sorumluluklar
3.1: WNLServers.Com, Müşteri’nin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır.Siparişin kabulü mesajı ile WNLServers.Com ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2: Ödeme şekli, toplam miktar ile belirtilerek Müşteri’nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler WNLServers.Com tarafından email, müşteri paneli veya kısa mesaj ile bildirilecektir.

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra WNLServers.Com, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini Müşteri’ye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır.İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu Müşteri’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde WNLServers.Com tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder.Müşteri, Vps Hosting hesabından faydalanırken WNLServers.Com tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.6: Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan WNLServers.Com'e herhangi bir kusur iletilemez.WNLServers.Com sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. WNLServers.Com kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya WNLServers.Com'nin kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. WNLServers.Com hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteri’ye haber vermeden Müşteri hesabını ve sunucularda olan dosyaları silmek hakkına sahiptir.

3.8: WNLServers.Com, sağladığı hizmet içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteri’ye aittir. WNLServers.Com Müşteri’nin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen WNLServers.Com hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan WNLServers.Com sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşteri’nin sorumluluğundadır.

3.9: WNLServers.Com, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş lisanslama işlemlerini yürütecektir. Lisans edilen ve sipariş ile kabul edilen talebi ile ücreti ödenen lisans’ın sahibi Müşteri’dir.

3.10: WNLServers.Com bünyesindeki Müşteri sitelerini sunucu sistemlerinde yorucu zarar verici etki yaptıkları tespit edildiğinde durdurma hakkını saklı tutar.

3.11: WNLServers.Com sunucularında alt bayi Müşterilerinin deneme hesabı tarzı uygulamalar yapması yasaktır.

3.12: WNLServers.Com sunucularında yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurmak yasaktır.Bulundurulması halinde sorumluluk Vps Hosting hesabını kiralayan veya satın alan kişiye ait olup WNLServers.Com sorumluluk kabul etmemektedir.

4: Süre
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından WNLServers.Com'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2: Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

5: Ücret
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteri’ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.CPU ve ram kullanımı limitler dahilindedir. Limit aşımı durumunda Müşteri faturalandırılır.

5.2: WNLServers.Com önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3: Ücret fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 18 (on sekiz) saat sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya WNLServers.Com'e elden ödemekle yükümlüdür.

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda WNLServers.Com kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6: WNLServers.Com, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

6: Askıya Alınma
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşteri’lerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı WNLServers.Com, Müşteri’ye verilen hizmetlerin tümünü, e-posta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

6.2: Bu durumun devam süresince Müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloke edilerek gelen e-postalar geri çevrilir.

7: Fesih
7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, WNLServers.Com hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8: İletişim ve Bilgi Adresleri
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3: WNLServers.Com sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9: Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi
9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 5 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda WNLServers.Com kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %20 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için WNLServers.Com’in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %20 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %30'si kadar cezai şart, %50'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde WNLServers.Com'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Powered by WHMCompleteSolution